Новости

Реклама

Реклама

Реклама

Главная Новости

Курсы тестировщика

Опубликовано: 16.04.2021

курсы тестировщика

По данным за 2017 год каждый третий человек в России играет в компьютерные игры. В их числе и дети, и взрослые (преимущественно старше 30 лет). Но если взрослые играют, чтобы отвлечься от работы, то подростки мечтают превратить игру в работу и стать, например, тестировщиком игр, подробнее тут курсы тестировщика. Потому что «нет ничего лучше, чем официально сидеть за компьютером сутки напролет и получать за это деньги».

Но действительно ли эта перспектива так заманчива и тестировщик игр – работа мечты?

Если вам кажется, что тестировщик игр берет релиз, проходит его один раз, отмечает все ошибки и хватается за следующую новинку, то вы глубоко ошибаетесь.

«Тестировать игру — все равно что каждый день смотреть один и тот же отрывок из фильма» – так описывают ребята свою профессию. Чтобы выявить все недочеты, тестировщику приходится раз за разом проходить один и тот же момент в игре и отрабатывать разные, зачастую странные, сценарии. Например, пострелять под водой, выползти из локации, убежать от врагов или станцевать перед ними (ну вдруг они присоединятся).

При этом важно, чтобы фантазии у тестировщика было не меньше, чем у миллионов пользователей, которые начнут играть после релиза. Хотя, конечно, это почти нереально. Поэтому в команде тестировщиков у крупных компаний не один десяток человек.

Небольшие игры тестировщик может проверять и в одиночку. И это на самом деле страшнее, ведь если ошибется он, то заметят это только после релиза. Какие будут последствия – низкий рейтинг или серьезные убытки для выпускающей компании, никто предсказать не может.

Ну как день… Чаще тестировщики работают ночью. А все потому, что их работа начинается только после того, как остальные отделы закончат свою часть. И если они завалили сроки (привет тайм-менеджменту), то тестировщику придется трудиться в жестком режиме – иногда до 4-6 утра. Ходят жуткие байки про то, как люди работают до потери сознания. Правдивы ли они? Можно узнать только на практике.

В сети можно найти истории про то, что в тестировщики игр берут буквально с улицы – заядлых геймеров без особых знаний в программировании. Такое бывает, но крайне редко и только для тех, кто претендует на вакансию Junior тестировщика. Работать с такими знаниями придется не ради денег, а что называется для души.

Если в мечтах тестирование игр приносит не только удовольствие, но и деньги, нужно поучиться. Начать стоит с изучения:

uk

За даними за 2017 рік кожен третій чоловік у Росії грає в комп'ютерні ігри. У їх числі і діти, і дорослі (переважно старше 30 років). Але якщо дорослі грають, щоб відволіктися від роботи, то підлітки мріють перетворити гру в роботу і стати, наприклад, тестувальником ігор, докладніше тут курси тестувальника. Тому що «немає нічого кращого, ніж офіційно сидіти за комп'ютером цілодобово і отримувати за це гроші».

Але чи дійсно ця перспектива так приваблива і тестувальник ігор - робота мрії?

Якщо вам здається, що тестувальник ігор бере реліз, проходить його один раз, зазначає всі помилки і хапається за наступний новинку, то ви глибоко помиляєтеся.

«Тестувати гру - все одно що кожен день дивитися один і той же уривок з фільму" - так описують хлопці свою професію. Щоб виявити всі недоліки, тестувальників доводиться раз по раз проходити один і той же момент в грі і відпрацьовувати різні, часто дивні, сценарії. Наприклад, постріляти під водою, виповзти з локації, втекти від ворогів або станцювати перед ними (ну раптом вони приєднаються).

При цьому важливо, щоб фантазії у тестувальника було не менше, ніж у мільйонів користувачів, які почнуть грати після релізу. Хоча, звичайно, це майже нереально. Тому в команді тестувальників у великих компаній не один десяток людей.

Невеликі гри тестувальник може перевіряти і поодинці. І це насправді страшніше, адже якщо помилиться він, то помітять це тільки після релізу. Які будуть наслідки - низький рейтинг або серйозних збитків для випускаючої компанії, ніхто передбачити не може.

Ну як день ... Найчастіше тестувальники працюють вночі. А все тому, що їх робота починається тільки після того, як інші відділи закінчать свою частину. І якщо вони завалили терміни (привіт тайм-менеджменту), то тестувальника доведеться трудитися в жорсткому режимі - іноді до 4-6 ранку. Ходять моторошні байки про те, як люди працюють до втрати свідомості. Чи правдиві вони? Можна дізнатися тільки на практиці.

В мережі можна знайти історії про те, що в тестувальники ігор беруть буквально з вулиці - завзятих геймерів без особливих знань в програмуванні. Таке буває, але вкрай рідко і тільки для тих, хто претендує на вакансію Junior тестувальника. Працювати з такими знаннями доведеться не заради грошей, а що називається для душі.

Якщо в мріях тестування ігор приносить не тільки задоволення, але і гроші, потрібно повчитися. Почати варто з вивчення:

видео курсы тестировщика | видеo кyрсы тестирoвщикa
Опубликовано: 16.04.2021 | Исправлено: 16.04.2021Беслан
16.04.2021 в 00:04
Последние часы торгов на финансовых рынках еще больше усилили неприязнь инвесторов к риску. Последующие ограничения "COVID" во Франции и записи о заражении в Европе, США и Польше усиливают защитную позицию среди участников рынка.
Голден Колечаева
16.04.2021 в 18:04
Кроме того, вчера на рынке появилась информация о том, что, несмотря на мягкий крайний срок распространения вакцины - первый квартал 2021 года, к концу следующего года она, вероятно, не будет распространена среди всех стран ЕС.

См. также: Торговый налог закроет гипермаркеты? «Некоторые не могут с этим справиться»

Серена Злокоманова
17.04.2021 в 12:04
Курс евро остается ниже уровня 4,60 злотых, что, по всей видимости, является ключевым сопротивлением, отделяющим нас от возможной следующей волны ослабления злотого.
Lis Volchihina
18.04.2021 в 06:04
На сегодняшней сессии больше нет важных макроиндикаций с внутреннего рынка. Кроме того, широкий макро-календарь не содержит ключевых данных.
Леша Фаткудинов
19.04.2021 в 00:04
С рыночной точки зрения, мы снова тестируем около 4,6 злотых за евро. Преодоление этого диапазона откроет путь для повышения до 4,6320 злотых, а значит, и до максимумов от & nbspmarca.
Mansura Shirkinova
19.04.2021 в 18:04
Вы проводите 4 часа в день, работая в группах. Вам понадобится еще 2 часа, чтобы поработать самостоятельно.
Дашуля Комбалова
20.04.2021 в 12:04
Общий сеанс всегда проходит в одно и то же время. Это позволяет вам свободно распоряжаться своим временем.

Все комментарии
 
rss